13.10.2017

Kurs Prowadzącego Strzelanie

Już w dniach 24,25,26 Listopad 2017 r. Strzelnica EMJOT organizuje kurs Prowadzącego Strzelanie.

Kurs odbędzie się w systemie weekendowym:
24.11.2017 Piątek: Godz (16- 20)- Pierwsza Pomoc
25.11.2017 Sobota: Godz (9- 19)- Pierwsza Pomoc- praktyka/ Zajęcia Teoretycze
26.11.2017 Niedziela: Godz (9-19)- Zajęcia Praktyczne+ Egzamin

Osoby które posiadają certyfikat odbycia szkolenia z Pierwszej Pomocy zaczynają kurs od Soboty.

Osoby które posiadają uprawnienia instruktora strzelectwa sportowego obowiązuje tylko egzamin końcowy.

Kurs przeznaczony dla osób które mają ukończone 21 lat.

Przedpłatę w kwocie 150 zł prosimy przelać na konto:

BZ WBK S.A  3 o/ KATOWICE
82 1090 2008 0000 0001 0770 5575

Oraz wysłać potwierdzenie przelewu na adres strzelnica@strzelnica.com.pl wraz z danymi uczestnika.

Osoby chcące uczestniczyć w kursie muszą posiadać aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach o charakterze strzeleckim.

Termin zamknięcia listy uczestników 09.11.2017r.
Jeżeli wpłata nie zostanie zaksięgowana do dnia 09.11.2017 uczestnik nie będzie umieszczony na liście kursu.

Kurs Prowadzącego strzelanie nie obejmuję

Kategorii „H”- broń czarnoprochowa.

Cena kursu: 570 zł