12.02.2018

KURS PROWADZĄCEGO STRZELANIE

Już w dniach 23,24,25 Marzec 2018 r. Strzelnica EMJOT organizuje kurs Prowadzącego Strzelanie.

Kurs odbędzie się w systemie weekendowym:
23.03.2018 Piątek: Godz (16- 20)- Pierwsza Pomoc
24.03.2018 Sobota: Godz (9- 19)- Pierwsza Pomoc- praktyka/ Zajęcia Teoretycze
25.03.2018 Niedziela: Godz (9-19)- Zajęcia Praktyczne+ Egzamin

Osoby które posiadają certyfikat odbycia szkolenia z Pierwszej Pomocy zaczynają kurs od Soboty.

Osoby które posiadają uprawnienia instruktora strzelectwa sportowego obowiązuje tylko egzamin końcowy.

Kurs przeznaczony dla osób które mają ukończone 21 lat.

Przedpłatę w kwocie 150 zł prosimy przelać na konto:

BZ WBK S.A  3 o/ KATOWICE
82 1090 2008 0000 0001 0770 5575

Oraz wysłać potwierdzenie przelewu na adres strzelnica@strzelnica.com.pl wraz z danymi uczestnika.

Osoby chcące uczestniczyć w kursie muszą posiadać aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach o charakterze strzeleckim.

Termin zamknięcia listy uczestników 12.03.2018r.
Jeżeli wpłata nie zostanie zaksięgowana do dnia 12.03.2018 uczestnik nie będzie umieszczony na liście kursu.

Kurs Prowadzącego strzelanie nie obejmuję

Kategorii „H”- broń czarnoprochowa.

Cena kursu: 570 zł